Móc khóa

Móc xe, móc cặp, móc điện thoại, móc chibi của tất cả các nhóm nhạc, ca sỹ Kpop, US-UK... 
Quà tặng sinh nhật mang dấu ấn riêng cho bạn bè và gia đình.

Móc điện thoại Kpop 15k/cái


Móc xe, móc cặp loại 1: 20k/cái


Móc xe, móc cặp Kpop loại 2: 10k/cái

Móc xe, móc cặp Kpop loại 3: 15k/cái


Móc xe, móc cặp Kpop loại 4: 6k/cái


Móc Chibi Kpop 5k/cái nhân theo số lượng thành viên nhóm